Lise Diploması: Diplomanın aslı; asıl diplomaya “Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlık yada valiliklerden yaptırılabilir. Apostil mührünün farklı bir kağıda yapılması geçersizdir. Diplomanın olmaması halinde, Diploma Kayıp Belgesi (Apostilli olacak ) geçerli olacaktır.

Her yılın ayrı ayrı ders not dökümünü gösteren çizelge (Transkript) – (her yıl için detaylı doldurulması gerekir ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalı).

Özel Okul Lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. ( Sadece özel okuldan mezun olan öğrencilerimiz için gereklidir, temin edilemiyor ise Üniversite’ye bildirilmeli )

Doğum kayıt Örneği yada Nüfus Kayıt Belgesi (Aslı)

İkametgâh (Aslı)

Vekaletname: Üniversitemizin Hukuk işleri sorumlusuna, sizlerin adına Bakanlıklarda işlem yapabilmesi için verilmektedir. Örneğini sitemizden bulabilir Türkiye’deki noterde aynısını yapabilirsiniz.

Not: SADECE DİPLOMA APOSTİLLİ OLACAK Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orijinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem  işareti Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalı ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalıdır. Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

Leave a Comment