Pasaport: Pasaportun en az 15 ay geçerli süresi olmalıdır. Yeşil veya hususi pasaportlara oturma izni alınamaz.

Adli Sicil Belgesi: Adli sicil belgesinde söz konusu kişinin doğum tarihinin, gün, ay, yıl olarak tamamı gösterilmesi gerek.( ayrıca Adli sicil kaydı ibaresi ile birlikte Adli Sicil Arşiv kaydı ibaresinin de yazması gerekmektedir ) Apostilli olacak

Taahhütname: Evrak sadece Büyükelçiliklerden başvuranlar için ve öğrenci reşit değil ise gerekecek, reşit olanlar ve başvuruyu Makedonya’dan yapacak olanlar için gerekmemektedir. Öğrencinin velisi tarafından Türkiye’de noterde, velisi bulunduğu kişinin Makedonya’daki ikamet ve eğitim masraflarını karşılayacağını belirtmesi gereken bir belgedir. Apostilli olacak

Sağlık Sigortası – Provizyon belgesi : Öğrencinin Türkiye’de bağlı olduğu sağlık kurumundan sigortalı olduğunu gösteren belge. Söz konusu belgenin ıslak mühürlü olması gerekir. Eğer öğrenci devlet sigortasını kullanmıyor ise özel sağlık sigortası yapması gerekir. Özel sigorta yapılırken dikkat edilmesi husus sigortada SEYAHAT ibaresinin bulunmaması gerekir. değil sadece ÖZEL SAĞLIK SİGORTAolarak hazırlanması gerekir. Apostilli olacak

Fotoğraf: Biometrik 8 (sekiz) adet fotoğraf. Beyaz tabanlı, uygun kıyafetli ve 3×35 cm ebatlarında olmalıdır.

Yurt veya kira sözleşmesi. Bu belge öğrencinin Makedonya’da ikamet edeceği kurum veya sözleşme yapacağı şahıslar tarafından noter onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır.  (Belge Makedonca hazırlanacağı için tercümeye gerek kalmayacaktır)

Yukarıda belirtilen orijinal belgelerin hepsi Makedoncaya tercüme edilip noterde onaylanması gerekir. Tercüme ve noter işlemleri Makedonya Cumhuriyetinde yapılacaktır.

Öğrenci evraklarını hazırlayıp Hukuk bürosuna teslim ettikten sonra, tercüme ve noter işlemleri de tamamlandıktan sonra Üniversitenin hazırlaması gereken belgeler:

Makedonca Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belgedir. Üniversite Öğrenci İşlerinden temin edilir.

İngilizce 4 Yıllık Eğitim Program Belgesi: Üniversite tarafından verilir.

İngilizce Bildiğine Dair Belge: Öğrencinin İngilizceyi yeterli seviyede bildiğini gösteren belgedir. Üniversite tarafından verilir.

Belirlemiş Süre İçin Oturum İzni Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.

Vize Başvuru Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.

Not: Bütün evraklar orijinal olmalı ve hepsinde kaşe, mühür bulunmalı.

Leave a Comment