Öncelikle evrakların tamamı eksiksiz bir şekilde Üniversite yetkilisine teslim edilmelidir. Hukuk işleri ofisimiz en baştan başlayarak aşağıda sıralayacağımız işlemleri yaparak, öğrencinin güvenli bir şekilde oturma izni / Makedonya’da kimlik kartı ve lise diplomasına denklik almasını sağlayacaktır.

Kişi Makedonya’ya giriş yapmadan önce bilgileri yetkili mercilere iletilerek, sorunsuz bir şekilde Ülkeye girişi sağlanmaktadır. En başta gelen bütün evrakları Hukuk ofisimiz, Makedonca diline tercüme edecektir. Tercüme işleminin bitiminden sonra aynı evraklar noter onayı için Notere gönderilir. Evrakların tercüme ve noter işlemlerinin bitmesinin ardından Bakanlık işlemleri devreye girer. Gelen bütün evraklar Üniversite’de arşivlenir bu işlem tamamlandıktan sonra aynı arşivleme Bakanlıklarda yapılmaktadır. Birinci aşamada kişi oturma iznin başvuru yapabilmesi için Makedonya’da noter huruzunda en az 1 yıllık kıyılan kira sözleşmesinin evrak tesliminden en fazla 1 hafta sonra sözleşmeyi’de Hukuk ofisimize teslim etmelidir.

Hukuk ofisi yetkilileri en başta Türkiye’den lise diplomasının denkliğini alabilmek için öğrenci adına Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığına Denklik başvurusunda bulunur.   (  3 hafta içinde denklik kararı çıkarılır ve aynı şekilde yetkili kişi gidip tekrardan bütün evrakları ve denklik kararnamesini teslim alır ). İkinci aşamada denklik kararnamesi veya başvurusu alındıktan sonra Üniversite iç organları tarafından bazı evrakalrın hazılanması sürecine girilir. Bu evrakaların hazırlanması sürecinden sonra Bütün evraklar yine Hukuk ofisimizde toplanarak, İç İşleri Bakanalığı ve Büyükelçilikler/ Konsolosluk birimlerine vize başvurusu için hazırlıklar başlar. ( Bu süreçte öğrenci imzalar için Hukuk Ofisimize çağırılır ) Yeni getirilen kanunda Başvurular Makedonya’dan da yapılabilecek. Evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlandığında ve hukuk işlerinde toplandığında öğrenci ile birlikte ya da vekaletname ile Hukuk Ofisi yetkilileri Vize / oturma izni başvurusunda bulunur.

Başvurular yapıldıktan sonra, Makedonya’da idare sisteminin yavaş çalışmasından ötürü Üniversite’de Yetkili kişiler ciddi girişimlerde bulunarak vizenin sorunsuz bir şekilde çıkmasını sağlar ve işlemi sonuna kadar takip eder. Vizesi onaylanan öğrenci kararnameyi içişleri bakanlığı ya da başvuru yaptığı Büyükelçilik / konsolosluk biriminden alır. Kararname alındıktan sonra kişi Hukuk ofisimiz ile durmadan irtibat sağlayarak koordineli bir şekilde bakanlığa giderek kimlik kartı için başvuruda bulunur ve fotoğraf çekinir. Başvurudan 3-4 hafta sonra kişi, Makedonya’da oturma izni / kimlik kartı sahibi olur

ÖNEMLİ:   

Vizesi olmayan bir Öğrenci Makedonya`ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde, Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir (Beyaz karton almasi lazim, ALINMAMASI DURUMUNDA, Makedonya Kanunlarına göre Para CEZASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR).

Vizesi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimse, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde en fazla turist sıfatıyla 90 gün boyunca durabılır. Sınırdan giriş çıkış yapılacak bu 90 gün süresi yenilenmemektedir. Bu 90 gün süre zarfı içinde kendisinin Oturma izni işlemleri tamamlanmalıdır.

Leave a Comment